Digitalni marketing danas je ono što je klasični marketing nekada bio sam za sebe. Poslovni nastup na internetu ima svoja pravila, baš kao što i redovan marketing ima svoj pristup tržištu. To ne znači da je redovan marketing postao nepotreban u poslovanju, već naprotiv, da će prave efekte dati samo onda kada je u kombinaciji sa redovnim marketinškim aktivnostima.

Nekada ste morali informaciju o svom proizvodu ili usluzi da "doturite" do kupca pomoću oglasa, recimo u novinama. U tom slučaju ste morali da vodite računa o tome koja ciljna grupa kupaca čita koje novine, pa da spram toga pravite plan oglašavanja. Danas to isto radite putem pravilnog definisanja digitalnih kanala komunikacija - do koga ćete dopreti putem internet sajta, a do koga putem jedne ili druge društvene mreže. Naravno, digitalni kanali su bolji jer su trajniji i izmenjivi su. Jednom odštampan oglas u jednom izdanju novina izlazi samo jednom i veoma ste ograničeni sa prostorom. Na društvenu mrežu možete izbacivati koliko god želite poruka ka kupcima, a o svom sajtu da i ne govorimo. Pritom, kada digitalne kanale reklamirate putem klasičnih, jasno vam je da internet sajt možete reklamirati u novinama na mnogo manjoj plaćenoj površini stranice, a zatim informacije na njemu menjati po potrebi

Ukoliko želite da napravite optimalan odnos uloženog i dobijenog u digitalnom marketingu, odnosno u reklamiranju na internetu, kontaktirajte nas.