Jedna od najvećih istina je da vam u malom biznisu kompjuterski progami uglavnom ne trebaju da biste obavljali svoju delatnost. Ovo je činjenica. Ako je nekad moglo bez računara, može i danas. Uostalom nekad je jedna mašina i omogućavala da kucate i da to što otkucate izađe na papiru - pisaća mašina. Danas vam je za to isto potrebno dve mašine - kompjuter i štampač. Paradoksalno ili ne?

Realno gledano, ovo jeste istina, ali ne u tržišnom svetu. Vuče konj zapregu i danas isto kao i pre 1,000 godina, samo što konja i zaprega u stvarnom životu, uglavnom više nema. Ista je priča i sa malim biznisom. Može to sve i peške, ali....niko to više tako ne radi. Razlozi su brzina, dostupnost podataka, mogućnost brzih ispravki grešaka, mogućnost povezivanja sa kupcima i/ili dobavljačima. Uglavnom, nema više posla bez računara i softvera. To je takođe činjenica, isto kao i ono u prethodnom pasusu.

Mi pravimo softvere koji malim i srednjim firmama omogućavaju da lakše i brže rade. Softvere radimo po narudžbi, ali prodajemo i gotova rešenja koja smo sami razvili.

Naša trenutno dostupna gotova rešenja su:
- Sistem za saradnju na radnom mestu - tasking sistem
Ovaj softver je izuzetno pogodan za firme koje tek prelaze na menadžersku organizaciju rada i na komplikovanije organizacione strukture. Jednostavno delegiranje zadataka, još jednostavnije komentarisanje zadataka i slanje signala da je zadatak urađen. Sa ovakvim sistemom moži ćete da zanemarite upotrebu e-maila u komunikaciji unutar organizacije, tako da ćete ucek biti sigurni da je poruka stigla gde treba i kome treba.
- Sistem zakazivanja termina putem interneta
Ovaj jednostavan sistem pogodan je bilo koju delatnost u kojoj je potrebno izvršioce aktivnosti uparivati sa korisnicima aktivnosti u određenom vremenskom trenutku. Na primer, instruktor vožnje sa polaznikom, nastavnik sa studentom, frizer sa mušterijom, i tome slično. Primenjiv na širokom spektru malih biznisa, a baziran na web aplikaciji, savršeno je rešenje za praćenje učinka radnika, posebno ako se radi o onima koji nisu stalno zaposleni i imaju slobodu u radu i organizaciji svog vremena
- Sistem za bukiranje prostora u turističkim delatnostima
Da li vam je dosadilo da vam u turističkoj sezoni zvoni telefon za sve one smeštaje koje ste već rasprodali? Omogućite svojim subagentima da vide šta je dostupno, a šta ne.

Za ova, ili neka druga softverska rešenja, kontaktirajte nas.