U sferi interneta, mnogo je bilo, a mnogo još i ima, vizionara koji su zadužili svet svojim dostignućima. Kao što ćete vremenom moći da pročitate na ovom sajtu, internet je nastajao i nastaje, sve je to bio i još uvek je proces. Jedan neizostavan deo tog procesa je usluga nama poznata kao "email" i znak "@". Pre dva dana, umro je tvorac email-a i @ znaka, Ray Tomlinson.

Email je promenio način života i komunikacije uopšte, tako da je uticaj ovog američkog naučnika na kvalitet današnje komunikacije nemerljiv. Mi danas imamo i kulturu pisanja email-a, metodologiju toga kako se piše email, emailom možemo da pošaljemo dokumente, i još štošta, sve zahvaljujući ovom pioniru internet tehnologije.

Rest in peace Ray!

Članak i slika preuzeti sa linka lista Guardian

.